برنامه مطب دندانپزشکی در یک نگاه

برنامه مطب دندانپزشکی

برنامه مطب دندانپزشکی ، نرم افزار جامع پزشکی جهت مدیریت و حسابداری مطب کلینیک و دندانپزشکی می باشد. این نرم افزار تمام اطلاعات مربوط به بیماران دندانپزشکی را مکانیز می کند و صورتحساب ، تصاویر مربوط به طول دوره درمان ایشان را در سیستم ثبت و نگهداری می کند.

برنامه مطب دندانپزشکی

معرفی نرم افزار دندانپزشکی

نرم افزار دندانپزشکی یک برنامه رایانه ای چند منظوره جهت مدیریت و حسابداری مطب ، کلینیک ، درمانگاه دندانپزشکی می باشد. این نرم افزار با امنیت و دقت بالا اطلاعات بیماران مراکز دندانپزشکی را ثبت و مدیریت می نماید و ضمن ارائه اطلاعات صورتحساب و وضعیت پرونده های پزشکی ایشان ، تمامی امور مربوط به مرکز دندانپزشکی را کنترل و مدیریت می نماید.

نرم افزار دندانپزشکی با امکان تعریف انواع خدمات دندانپزشکی و تعداد نا محدود دندانپزشک ، دستیار  و پرسنل ، قادر است درصد های مربوط به بیمه ها و دندانپزشکان و دستیاران را در کمتر از چند ثانبه محاسبه نماید.

با نصب نرم افزار دندانپزشکی از ورود بیمار به مطب یا کلینیک تا مراحل کامل درمان ایشان می توان از وضعیت بیماری و صورتحساب ایشان گزارشات متنوع تهیه نمود.