اتهام انتشار اخبار جعلی در فیسبوک

اتهام انتشار اخبار جعلی در فیسبوک

فیسبوک در روز پنجشنبه به منظور اعتمادسازی، جلسه‌ای با اعضا خود مبنی بر اینکه اتهامات وارده در رابطه با انتشار اخبار جعلی در طول انتخابات 2016 را حل‌و‌فصل نماید، برگزار کرد. در‌ حقیقت اتهام انتشار اخبار جعلی در فیسبوک برای این کمپانی دردسرساز شده است. اتهام انتشار...