دانلود نرم افزار دندانپزشکی رایگان (مطب,کلینیک,درمانگاه)

در قسمت زیر لینک دانلود نرم افزار دندانپزشکی رایگان را قرار داده ایم. این نسخه از نرم افزار که جهت استفاده رایگان مطب ها کلینیک ها و درمانگاه های دندانپزشکی تهیه شده است ، صرفا جهت آشنایی دندانپزشکان و مدیران این مراکز با این نرم افزار دندانپزشکی می باشد. دندانپزشکان...