برنامه مطب دندانپزشکی در یک نگاه

برنامه مطب دندانپزشکی در یک نگاه

برنامه مطب دندانپزشکی برنامه مطب دندانپزشکی ، نرم افزار جامع پزشکی جهت مدیریت و حسابداری مطب کلینیک و دندانپزشکی می باشد. این نرم افزار تمام اطلاعات مربوط به بیماران دندانپزشکی را مکانیز می کند و صورتحساب ، تصاویر مربوط به طول دوره درمان ایشان را در سیستم ثبت و...